Печат на тази страница

Конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” по научна специалност „Микробиология“

Националният център по заразни и паразитни болести обявява конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент”, съгласно чл.41, от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на отдел „НРЛ Микози и СПИ“ - ЗАПОВЕД

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.