Вътрешна защита на дисертационен труд на тема "Пространствен и времеви анализ на заболяемостта от вирусен хепатит А в България и определяне на праговите стойности за периода 2003-2017 г."

Вътрешна защита на дисертационен труд на тема "Пространствен и времеви анализ на заболяемостта от вирусен хепатит А в България и определяне на праговите стойности за периода 2003-2017 г."

На 25.09.2018 г. (вторник) от 10:00 ч. в заседателната зала на НЦЗПБ се проведе заседание на разширения колегиум на отдел "Епидемиология" за провеждане на вътрешна защита на дисертационен труд на Савина Огнянова Стоицова, на тема "Пространствен и времеви анализ на заболяемостта от вирусен хепатит А в България и определяне на праговите стойности за периода 2003-2017 г." с научен ръководител доц. Анна Курчатова. Колегиумът беше подсилен с 14 хабилитирани лица - 11 от НЦЗПБ и 3 външни хабилитирани епидемиолози.

След представяне на експозе на дисертационния труд от Савина Стоицова, прочитане на вътрешната рецензия от проф. д-р Тодор Кантарджиев и проведените обсъждания, членовете на разширения колегиум на отдела решиха единодушно дисертационният труд на Савина Стоицова да бъде насочен за публична защита.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.