На вниманието на РЗИ и лечебните заведения, приемащи за лечение пациенти с пневмония - Легионерска болест

На вниманието на РЗИ и лечебните заведения, приемащи за лечение пациенти с пневмония - Легионерска болест

Настоящият летен сезон се характеризира с подходящи за размножаването на легионели температури, комбинирани с още по-благоприятната за процеса висока влажност в цялата страна. Данните на Европейската надзорна мрежа за Легионерска болест сочат повишен риск от Легионерска болест (вкл. от взривове) при такава комбинация от метеорологични фактори.

През 2018 се регистрира и повишаване в броя на докладваните случаи на Легионерска болест при български граждани. Въпреки това се отчита продължаващо неглижиране на изследването за тази животозастрашаваща атипична пневмония.

Необходимо е насочено внимание и изследване на пациенти с пневмония, особено при такива с епидемиология за:

  • работа/пребиваване при спасителни/отводнителни дейности в райони с наводнения/пожари;
  • работа в среда с генериране на фини водни аерозоли на работното място или в съседство;
  • преспиване извън дома в10 дневен период преди начало на симптомите;
  • хоспитализация/рискови амбулатори процедури/посещение при стоматолог в10 дневен период преди начало на симптомите;
  • неповлияване на клиничната картина при емпирична терапия;
  • имунодефицитни състояния.

Съветваме за изследване да се вземат и изпращат своевременно всички възможни (според състоянието на пациента) материали, придружени с телефон за контакт с клиниката. Съхранението, реда и обема на изследване за легионелна инфекция на съответния материал се преценява в микробиологичната лаборатория.

По пригодност за поставяне на диагноза Легионерска болест, клиничните материали са както следва:

  • урина,
  • неиндуцирана храчка/БАЛ взет с dH2O/ пунктат/биопсичен материал;
  • двойна серумна проба;
  • аутопсионен материал от патологично променени участъци в бял дроб.

Подробни указания могат да се открият на страницата на НРЛ ООБИ в сайта на НЦЗПБ.

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.