Вътрешна защита на дисертационен труд на тема: „Проучвания върху клоналното разпространение на полирезистентни бактерии в България чрез Мултилокусно ДНК секвениране“

Вътрешна защита на дисертационен труд на тема: „Проучвания върху клоналното разпространение на полирезистентни бактерии в България чрез Мултилокусно ДНК секвениране“

На 05.07.2018г. (четвъртък) от 8.00ч. в зала 17 на НЦЗПБ се проведе разширено заседание на Съвета на отдел Микробиология, на което се представи вътрешна защита на докторанта Веселин Добринов от „НРЛ КМАР“ на тема: „Проучвания върху клоналното разпространение на полирезистентни бактерии в България чрез Мултилокусно ДНК секвениране“ с научен ръководител: доц. Иван Иванов, дм.

Вътрешен рецензент на представения труд бе проф. Стефан Панайотов, дм.

На заседанието единодушно бе решено, че представения дисертационен труд може да бъде предвижен към публична защита в спецалност „Микробиология“.

За членове на научно жури  за външна защита бяха предложени:

  • Външни:
  1. Доц. Светла Данова – Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ БАН
  2. Проф. д-р Стефана Събчева дм – УСБАЛО София
  3. Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева дм – МУ Пловдив
  • Вътрешни:
  1. Проф. Стефан Панайотов - НЦЗПБ
  2. Доц. Иван Николаев Иванов – НЦЗПБ

На заседанието присъстваха и гости от отдел Вирусология, отдел Имунология отдел Епидемиология и надзор на заразните болести и отдел Паразитология и тропическа медицина.

 

2

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.