Портал за докторанти


КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 Г.

АКРЕДИТАЦИЯ

НАРЪЧНИК НА ДОКТОРАНТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ И ДОСТОВЕРНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

 

ПРОГРАМА - 2021 - За обучение на докторанти (курсове и индивидуално обучение) през 2021 г. 

ПРОГРАМА - 2020 - За обучение на докторанти (курсове и индивидуално обучение) през 2020 г.

 


EFIS Header
Шестото Международно училище по имунология «Черно море» (BSIIS), предназначено за студенти, докторанти и специализанти с интереси в областта на имунологията ще се проведе от 25 до 27 октомври 2019 г. в град Тетевен с участието на утвърдени чуждестранни и български лектори. Училището се организира от българското имунологично дружество, с активното участие на отдел Имунология – НЦЗПБ, и подкрепата на EFIS. Работният език е английски.

Конспект за провеждане на конкурсен изпит за обучение по докторска програма "ИМУНОЛОГИЯ"

Конспект за провеждане на конкурсен изпит за обучение по докторска програма "ИМУНОПАТОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ"

Конспект за докторантски минимум по докторска програма "ИМУНОЛОГИЯ"

Конспект за докторантски минимум по докторска програма "ИМУНОПАТОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ"

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.