ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ НА NEISSERIA GONORRHOEAE, CHLAMYDIA TRACHOMATIS И MYCOPLASMA GENITALIUM С МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИ МЕТОДИ

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ НА NEISSERIA GONORRHOEAE, CHLAMYDIA TRACHOMATIS И MYCOPLASMA GENITALIUM С МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИ МЕТОДИ

На 27.04.2018 г. (петък) от 13:00 в аулата на НЦЗПБ се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на д-р Ива Огнянова Филипова на тема: „Проучвания върху възможностите за диагностика и типизиране на Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis и Mycoplasma genitalium с молекулярно-генетични методи.“ за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР“.

 

Научен ръководител: Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн, НЦЗПБ

 

Състав на Научното жури:

Председател: Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн, НЦЗПБ

 

Рецензенти:

1. Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм – МУ - Пловдив

2. Доц. Виктория Стефанова Левтерова, дм - НЦЗПБ

 

Становища:

1. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн, НЦЗПБ

2. Проф. д-р Мария Петрова Средкова, дм – МУ - Плевен

3. Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм – МУ – София

 

На защитата присъстваха колеги и гости от НЦЗПБ, МУ – Пловдив, МУ – Плевен, МУ – София.

Натиснете за уголемяване Натиснете за уголемяване Натиснете за уголемяване Натиснете за уголемяване

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.