НРЛ „Особено опасни бактериални инфекции” и НРЛ „Контрол и мониторинг на антибиотичната резистентност ”

НРЛ „Особено опасни бактериални инфекции” и НРЛ „Контрол и мониторинг на антибиотичната резистентност ”

През месец март НРЛ „Особено опасни бактериални инфекции” и НРЛ „Контрол и мониторинг на антибиотичната резистентност”   участваха за трети пореден път и 100% успешно издържаха  Външен качествен контрол за детекция на високо патогенни инфекциозни агенти в рамките на Европейски проект  “Ефективен отговор на опасни и ново появяващи се патогени  на Европейско ниво” (EMERGE). С провежданите качествени контроли се цели да се повиши готовността на микробиологичните лаборатории и да се осигури най-добрия подход за лабораторна диагноза при естествено или преднамерено възникнали  взривове от особено опасни инфекции.  При проведения трети цикъл от „Роберт Кох институт” в Германия бяха изпратени 10 инактивирани проби, съдържащи неизвестни високо патогенни инфекциозни агенти. Успешно бяха доказани от нас причинителите на чума (Y pestis),  туларемия, (F tularensis),  сап (Burkholderia mallei), и бруцелоза (Brucella melitensis).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.