НРЛ по „Молекулярна микробиология”

НРЛ по „Молекулярна микробиология”

През февруари 2018г. НРЛ по „Молекулярна микробиология” на НЦЗПБ взе участие и отново 100% успешно издържа проведен Външен Качествен Контрол (EQA) за оценка на диагностиката на коклюш, организиран от EUpert-labnet мрежата към ECDC. В този външен контрол участват Националните Референтни Лаборатории на държавите-членки на ЕС / ЕИП, които извършват молекулярна диагностика на B. pertussis, етиологичния агент на коклюша. Получените за анализ кодирани проби включват клинични изолати от B. рertussis, B. parapertussis, B. holmesii, B. bronchisepticа и H. influenzae, селектирани от колекции.

Целите на този PCR EQA включват оценка на чувствителността, специфичността и възпроизводимостта на тестовете за откриване на ДНК на B. pertussis и други клинично значими видове Bordetella.  Външното оценяване на качеството на извършваните лабораторни изследвания е от решаващо значение за точната диагноза, а това е от изключителна важност за правилното, етиологично насочено лечение, профилактиката и надзора на заболяването.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.