КУРС ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ,,ЕТИОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ”

КУРС ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ,,ЕТИОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ”

От 26.03. до 28.03.2018г. в  отдел ,,Вирусология”, НЦЗПБ, бул. „Ген. Н. Столетов” № 44А, се проведе курс за следдипломно обучение на тема „Етиология и диагностика на вирусните хепатити” с ръководител на курса доц. д-р Л. Николаева-Гломб, дм и отговорник д-р Тенчо Тенев. Лектори бяха доц. д-р Л. Николаева-Гломб, дм, д-р Тенчо Тенев, гл. асистент Елица Голкочева – Маркова, дб и биолог Диляна Трандева - Банкова. Присъстваха петима курсисти от Изпълнителната агенция по лекарствата, ,,УМБАЛ Бургас” АД и ,,МБАЛ Търговище” АД.
      Целта на курса беше да запознае присъстващите с нови данни за хепатотропните вируси и новостите във вирусолологичната диагностика. Преди започване на обучението се проведе входящ тест с успеваемост 64%.
    Обучението включваше лекции и упражнения по два основни раздела:
    - Ентерално предавани хепатитни вируси (хепатитни вируси А и Е) -  класификация, морфология, строеж, клинични форми, имунитет и специфична профилактика, епидемиология, серологична и молекулярно-биологична диагностика.
    - Парентерално предавани хепатитни вируси (хепатитни вируси B, C и D) - класификация, морфология, строеж, клинични форми, имунопрофилактика, епидемиология, серологична и молекулярно-биологична диагностика.
    На края на курса се проведе изходящ тест с успеваемост 95%.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.