Световна седмица посветена на осведомеността за отговорно прилагане на антибиотиците 13 – 19 ноември 2017 г. (СЗО)

Световна седмица посветена на осведомеността за отговорно прилагане на антибиотиците 13 – 19 ноември 2017 г. (СЗО)

Европейски ден посветен на осведомеността за отговорно прилагане на антибиотиците (ECDC)

През последното десетилетие проблемът с антимикробната резситентост придобива все по застрашителни размери, като смъртността от инфекции причинени от резистентни микроорганизми възлиза на повече от 25 000 души годишно в Европа и 700 000 по света. По данни на СЗО малкия брой разработвани в момента нови антибиотици не са в състояние да се справят с нарастващия брой мултирезистентни микроорганизми. Ето защо трябва да се увеличат усилията и мерките за запазване ефективността на антимикробните средства, с които разполагаме към момента.
Само с общи координирани усилия можем да постигнем успех в борбата с антимикробната резистентност.

Подпомагайки световните кампании, Националният център по заразни и паразитни болести организира редица мероприятия, измежду които разпространение на образователна брошура и видеоклип предназначени за широката общественост.

В рамките на Световната седмица посветена на осъзнатостта за отговорно прилагане на антибиотиците, на 17-ти ноември от 10:30ч., в Зала 17 на НЦЗПБ, ще се проведе прес-конференция с участието на:  Д-р Скендер Сила, ръководител на българския офис на СЗО, проф. Христо Даскалов, двм - ръководител на НРЛ по безопасност на храните към БАБХ и Пенка Георгиева, председател на пациентски организации “Заедно с теб."

Брошура

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.