На 03.11.2017 г. (петък) от 13:00 ч. в аулата на НЦЗПБ се проведе заседание на разширения колегиум на отдел "Микробиология" за вътрешна защита на дисертационен труд на д-р Ива Огнянова Филипова

    Публикувана в Актуално
  • Понеделник, 06 Ноември 2017 05:22
На 03.11.2017 г. (петък) от 13:00 ч. в аулата на НЦЗПБ се проведе заседание на разширения колегиум на отдел "Микробиология" за вътрешна защита на дисертационен труд на д-р Ива Огнянова Филипова

(специалист по микробиология и Ръководител НРЛ по Микология и сексуално предавани инфекции)на тема "Проучвания върху възможностите за диагностика и типизиране на Neisseriagonorrhoeae, Chlamydia trachomatis и Mycoplasma genitalium с молекулярно-генетични методи " с научен ръководител проф. д-р Тодор Кантарджиев, дм, дмн, и научен консултант проф. Магнус Унемо, дм.

На вътрешната защита присъстваха колеги от отделите„Вирусология“, „Паразитология и тропическа медицина“, „Имунология и алергология“ и „Епидемиология и надзор на заразните болести“ на НЦЗПБ.

Научният ръководител представи докторантката,като обърна внимание на двете й специализации в Референтната лаборатория по СПИ на Швеция и перфектното ползване на два западни езика.

Докторантът д-р Ива Филипова представи в резюме дисертационния труд, вътрешната рецензия беше изнесена от доц. Виктория Левтерова, дм,завеждащ Националната референтна лаборатория „Молекулярна микробиология“. Импакт факторът на публикациите на докторантката по темата е 7.

Зададени бяха четири въпроса по темата ,на които д-р Филипова отговори отлично.

Направени бяха три положителни изказвания от хабилитирани колеги.

След проведените обсъждания, членовете на разширения колегиум на отдела взеха единодушно решение дисертационният труд на д-р Ива Филипова да бъде насочен за публична защита.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.