КУРС ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: «ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА НА ВИРУСНИТЕ ИНФЕКЦИИ. КУЛТИВИРАНЕ НА ВИРУСИ И РИКЕТСИИ В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ»

КУРС ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: «ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА НА ВИРУСНИТЕ ИНФЕКЦИИ. КУЛТИВИРАНЕ НА ВИРУСИ И РИКЕТСИИ В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ»

 

и серологични методи: култивиране на вируси и рикетсии в лабораторни условия От 16 до 20.10.2017 г. в Отдел Вирусология към НЦЗПБ, бул. „Столетов” 44А, се проведе курс на тема «Лабораторна диагностика на вирусните инфекции. Култивиране на вируси и рикетсии в лабораторни условия», който е част от програмата за следдипломно обучение на лекари и биолози. Лектори в курса бяха проф. д-р Н.Корсун, дмн (ръководител на курса); доц. д-р Л.Николаева-Гломб, дм; доц. д-р Е.Шикова, дм; доц. И.Алексиев, дб; доц. П.Генова-Калу, дб; д-р Т.Тенев и гл.ас. Ст.Крумова, дб. Участваха 6 курсисти – лекар от РЗИ-Пловдив, дипломант от СУ „Кл. Охридски”, редовен докторант в НРЛ „Грип и ОРЗ” и трима новопостъпили биолози от Отдел Вирусология към НЦЗПБ.

 

    Курсистите получиха теоретични познания за редица клинично и епидемиологично значими вирусни инфекции: грип и ОРЗ, хепатит, морбили, паротит, рубеола, СПИН, ентеровирусни и херпесни инфекции. Разгледани бяха етиологичните агенти, редица аспекти от епидемиологията, патогенезата, клиничната картина и методите за диагностика на инфекциите. По време на практическите занимания курсистите придобиха умения за традиционните вирусологични, РЗХА, ВНР, ЕLISA, както и за съвременните молекулярно-биологични методи.

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.