ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И ГЕНЕТИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРИПНИ ВИРУСИ, РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЕН ВИРУС И РИНОВИРУСИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕЗОНИ 2014/2015 И 2015/2016 Г.

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И ГЕНЕТИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРИПНИ ВИРУСИ, РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЕН ВИРУС И РИНОВИРУСИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕЗОНИ 2014/2015 И 2015/2016 Г.

На 18.10.2017 г. (сряда) от 13:00 в аулата на НЦЗПБ се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Ирина Любенова Георгиева на тема: „Проучвания върху разпространението и генетичните характеристики на грипни вируси, респираторно-синцитиален вирус и риновируси в България през сезони 2014/2015 и 2015/2016 г.“ за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР“.
Научен ръководител:  проф. д-р Нели Корсун, дмн, завеждащ НРЛ „Грип и ОРЗ“
Състав на Научното жури:
Председател: доц.д-р Любомира Николаева-Гломб, дм – завеждащ отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ
Рецензенти:
1. доц. Стоян Шишков, дб – декан на БФ на СУ „Св. Климент Охридски“
2. доц. д-р Любомира Николаева-Гломб, дм    
Становища:
1. проф.д-р Красимир Мекушинов, дм  – началник на катедра „Военна епидемиология и хигиена“ и на Вирусологична лаборатория на ВМА
2. проф. д-р Нели Корсун, дмн – завеждащ НРЛ „Грип и ОРЗ“ на НЦЗПБ
3. доц. Росица Коцева
На защитата присъстваха колеги и гости от НЦЗПБ, ВМА, СУ „Св. Климент Охридски“, СБАЛИПБ „Проф. д-р Иван Киров“ и др.

2

3

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.