ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: „ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ЕФЕКТОРНИТЕ И РEГУЛАТОРНИ МЕХАНИЗМИ НА КЛЕТЪЧНИЯ ИМУНИТЕТ ПРИ HIV-ПОЗИТИВНИ ПАЦИЕНТИ, КО-ИНФЕКТИРАНИ С HCV“

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: „ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ЕФЕКТОРНИТЕ И РEГУЛАТОРНИ МЕХАНИЗМИ НА КЛЕТЪЧНИЯ ИМУНИТЕТ ПРИ HIV-ПОЗИТИВНИ ПАЦИЕНТИ, КО-ИНФЕКТИРАНИ С HCV“

На 02.10.2017г. (понеделник) от 13:00ч. в аулата на НЦЗПБ се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Марина Александрова на тема “Проучвания върху ефекторните и регулаторни механизми на клетъчния имунитет при HIV-позитивни пациенти, ко-инфектирани с HCV” за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“.

Научен ръководител: Проф. д-р Мария Николова, дмн

Състав на Научното жури:

Председател: Проф. д-р Мария Николова, дмн

Рецензенти:

1. Проф. д-р Радка Аргирова, дмн – Токуда болница – София

2. Проф. д-р Марияна Мурджева, дм – МУ – Пловдив

Становища:

1. Доц. д-р Ивайло Еленков, дм – СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров”- София

2. Проф. д-р Христо Тасков, дмн – НЦЗПБ – София

3. Проф. д-р Мария Николова, дмн

На защитата присъстваха колеги и гости от НЦЗПБ, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров”- София, и др.

07 320  05 320  02 320 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.