ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: “ Бета-лактамази с крабапенемазна активност- микробиологични и молекулярно генетични проучвания”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: “ Бета-лактамази с крабапенемазна активност- микробиологични и молекулярно генетични проучвания”

На 30.06.2017г. (петък) от 13:00ч. в аудиторията на НЦЗПБ се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Красимира Иванова  на тема “ Бета-лактамази с крабапенемазна активност- микробиологични и молекулярно генетични проучвания” за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“.

 

20170630 130924

 

Научен ръководител:
Доц. д-р Иван Иванов, дм

Състав на Научното жури:
Председател
Доц. д-р Иван Иванов, дм
Рецензенти:
1.Проф. д-р Магдалена Лесева , дм – УМБАЛСМ, гр. София
2.Проф. д-р Ива Христова, дмн – НЦЗПБ
Становища:
1. Проф. д-р Мариана Мурджева, дм – УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив
2. Проф. д-р Стефана Събчева, дмн – УСБАЛО, гр. София
3. Доц. д-р Иван Иванов, дм
На защитата присъстваха колеги и гости от НЦЗПБ, Медицински Институт на МВР, УМБАЛСМ  „ Н.И. Пирогов” и др.

 

IMG 0516

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.