ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: „МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА С ЕКСТЕНЗИВНА РЕЗИСТЕНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ“

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: „МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА С ЕКСТЕНЗИВНА РЕЗИСТЕНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ“

На 14.06.2017г. (сряда) от 13:00ч. в аудиторията на НЦЗПБ се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Станислава Йорданова на тема: „Микробиологични проучвания на туберкулозата с екстензивна резистентност в България“, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“.

 

 

tub mat 1 tub mat 2

 

 

Научни ръководители:

Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн
Доц. д-р Елизабета Бачийска, дм

Състав на Научното жури:

Председател: Доц. д-р Елизабета Бачийска, дм

Рецензенти:

1.    Проф. д-р Стефана Събчева, дмн – УСБАЛО, гр. София
2.    Проф. д-р Ива Христова, дмн – НЦЗПБ, гр. София

Становища:

1.    Проф. д-р Галина Железова, дмн – СУ, МФ, гр. София
2.    Доц. д-р Надя Маркова – БАН, Институт по микробиология, гр. София
3.    Доц. д-р Елизабета Бачийска, дм – НЦЗПБ, гр. София

На защитата присъстваха колеги и гости от НЦЗПБ, УМБАЛ „Св. Георги” гр. Пловдив, Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” и др.

IMG 2356

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.