Печат на тази страница

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: Молекулярни методи за идентификация и типизиране на Campylobacter jejuni/coli

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: Молекулярни методи за идентификация и типизиране на Campylobacter jejuni/coli

На 30.03.2017 г. в Аулата на НЦЗПБ беше представена публичната защита на Мария Радославова Павлова – редовен докторант в отдел „Микробиология” при НЦЗПБ на тема: "Молекулярни методи за идентификация и типизиране на Campylobacter  jejuni/coli" за присъждане на научната и образователна степен „доктор”.

Защита Защита

Научен ръководител:
Доц. д-р Петър Киров Петров, дм


Рецензенти:
1.    Проф. Д-р Людмила Боянова Георгиева, дмн- Медицински университет в гр. София
2.    Доц. Иван Николаев Иванов, дм – НЦЗПБ, София

Становища:
Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм - Медицински университет в гр. Пловдив
Проф. д-р Христо Даскалов, двмн - НДНИВМИ, София
Доц. д-р Петър Петров, дм – НЦЗПБ, София

На защитата присъстваха гости от НЦЗПБ, СБАЛИПБ „проф. Иван Киров” гр.София,  Медицински университет - гр. София,  и др.

 

Защита  Защита  Защита 

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.