Публична защита на дисертационен труд на тема: „ПРОУЧВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НЯКОИ БУНЯ- И ФЛАВИВИРУСИ В БЪЛГАРИЯ”

Публична защита на дисертационен труд на тема: „ПРОУЧВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НЯКОИ БУНЯ- И ФЛАВИВИРУСИ В БЪЛГАРИЯ”


На 20.12.2016г. в Аулата на НЦЗПБ се състоя публичната защита на Елица Жечева Панайотова – редовен докторант в отдел „Микробиология” при НЦЗПБ  - за присъждане на научната и образователна степен „доктор”.

Темата на  дисертационния й труд  е "Проучване разпространението на някои Буня- и Флавивируси в България". Докторантката е провела изследвания върху актуалното разпространение на вирусите, причиняващи Кримска-Конго хеморагична треска, Хеморагична треска с бъбречен синдром, Кърлежов енцефалит и Западно-Нилска треска в България.


Научен ръководител: проф. д-р Ива Христова, д.м.н.


Рецензенти:
1)    Проф. д-р Радка Аргирова, д.м.н. – Токуда болница - София
2)    Доц . д-р Божин Камаринчев, д.м.н. - ВМА


Становища:
1)    Проф. д-р Красимир Мекушинов, д.м.н.  – ВМА
2)    Доц. д-р Любомира Гломб, д.м. – НЦЗПБ
3)    Проф. д-р Ива Христова, д.м.н. - НЦЗПБ

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.