ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: Проучване на влагалищни лактобацили (Lactobacillus spp.)

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: Проучване на влагалищни лактобацили (Lactobacillus spp.)

 

На 27.12.2016 в Аулата на НЦЗПБ се проведе публична защита на дисертационния труд на д-р Елена Петрова Шопова – докторант на самостоятелна подготовка в отдел „Микробиология” при НЦЗПБ на тема: "Проучване на влагалищни лактобацили (Lactobacillus spp.)'' за присъждане на научната и образователна степен „Доктор” по научна специалност "Микробилогия".

 

УвеличаванеУвеличаванеУвеличаване

 

Научен ръководител: Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм

Рецензенти:

Проф. д-р Ива Христова, дмн
Доц. д-р Светла Данова, дбн

Становища:

Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм
Проф. д-р Магдалена Лесева, дм
Доц. д-р Стефана Събчева, дм

На защитата присъстваха гости от НЦЗПБ, СБАЛАГ ''Майчин дом" София, БЛС и приятели.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.