Публична защита на дисертационен труд на тема: МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ БАКТЕРИАЛНИТЕ МЕНИНГИТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae В БЪЛГАРИЯ

    Публикувана в Актуално
  • Четвъртък, 26 Януари 2017 00:00
Публична защита на дисертационен труд на тема: МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ БАКТЕРИАЛНИТЕ МЕНИНГИТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae В БЪЛГАРИЯ

 

На 19.01.2017г. в Аулата на НЦЗПБ беше представена публичната защита на Иван Маринов Симеоновски – докторант на самостоятелна подготовка в отдел „Микробиология” при НЦЗПБ на тема: "МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ БАКТЕРИАЛНИТЕ МЕНИНГИТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae В БЪЛГАРИЯ" за присъждане на научната и образователна степен „доктор”.

 

Увеличение Увеличение Увеличение

 


Научен ръководител:
проф.д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм.

Рецензенти:
1.    проф. Мария Ангелова, дбн  - Институт по микробиология на БАН и
2.    проф. д-р Ива Христова, дмн - НЦЗПБ.

Становища :
Чл.кор. Христо Найденски, двмн - Института по микробиология на БАН и проф.д-р Людмила Боянова, дм, дмн - Медицински университет в гр. София.

На защитата присъстваха гости от НЦЗПБ, както и от СБАЛИПБ „проф. Иван Киров”гр.София,  ВМА,  Биологически ф-т при СУ „Кл.Охридски” и др.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.