Печат на тази страница

Елизабета Василева Бачийска, дб

Процедура по заемане на академична длъжност „Главен асистент“, по научна специалност: „Микробиология“ , шифър 01.06.12, отдел: Микробиология на НЦЗПБ.

Кандидат:

Елизабета Василева Бачийска, дб

Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр. 71/13.08.2013 г.

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.