Антракс

  Публикувана в Актуално
 • Неделя, 13 Септември 2015 00:00
Антракс

Антраксът е остро инфекциозно заболяване, което се причинява от микроорганизъм, наречен Bacillus anthracis, характеризиращ се със способността си при попадане във външната среда да образува спори, които са изключително устойчиви.​

Човек може да се зарази при попадане на антраксни спори по кожата и лигавиците и при поглъщане, или вдишване на антраксни спори.

В зависимост от начина на заразяване са възможни следните клинични форми на заболяването от антракс:

 • кожна
 • гастро-интестинална (стомашно-чревна)
 • белодробна (дихателна)


Инкубационен период

Инкубационният период, последващ заразяването с антракс е средно 5 дни, но може да варира в доста широки граници, в зависимост от начина на заразяване и големината на дозата. След заразяване по кожен и по хранителен път, инкубационният период е 1-7 дни.

Клинична характеристика на гастро-интестиналната форма на антракс

Най-типични прояви са:

 • Болки в корема, гадене, повръщане и повишена температура след консумиране на заразена храна, обикновено месо
 • Кървава диария и хематемеза (повръщане на кръв)

Антраксът на храносмилателната система може да се прояви по два начина: стомашно-чревна и орофарингеална форма.

Стомашно-чревен антракс се развива след попадане на спори или вегетиращи бацили в горния или долен раздел на стомашно-чревния тракт след поглъщане на сурово или недопечено заразено месо.
Симптомите се изразяват в гадене, повръщане, загуба на апетит, общо неразположение, повишена температура и коремна болка в резултат на остро възпаление на чревния тракт. Симптомите прогресират бързо до тежка кървава диария, остър корем и сепсис. Стомашните язви могат да бъдат свързани с хематемеза. Могат да се получат хеморагичен мезентериален лимфаденит и масивен асцит.

Диференциалната диагноза включва заболявания, които са свързани с тежък гастроентерит като шигелоза, салмонелоза и причинен от Yersinia гастроентерит.

Орофарингеален антракс – тази форма е много рядка. Симптомите включват повишена температура, оток на шията и локална аденопатия със затруднено гълтане, болки в гърлото и задух. В устната кухина могат да се наблюдават язви, покрити с псевдомембрана, които засягат задната стена, твърдото небце и сливиците. Симптомите могат да напомнят за тежък стрептококов фарингит.

Всяка от клиничните форми на антракс, при която присъства бактериемия, може да бъде усложнена с менингит. Клиничните симптоми са тези на обикновен менингит. В повечето случаи гръбначномозъчната течност е хеморагична. При оцветяване по Gram може да се видят много сегментоядрени левкоцити; повишено е нивото на протеини, доказва сехипогликорахия и многобройни големи, капсулирани, Gram-положителни бацили.

Лабораторно доказване

Материали за изследване:

 • Хемокултура (изолират се Грам-позитивни бактерии, обикновено два-три дни след започване на заболяването);
 • Серум
 • Фекални проби (при гастроинтестинална форма)

Мерки по отношение на болните

Потвърждаване на диагнозата и лечението се извършват в болница;задължително е прилагането на антимикробни препарати. Препаратът Ciprofloxacin е средство на избор за началното лечение и алтернатива за последващото лечение при вероятен или потвърден случай на заболяване от гастро-интестинална или дихателна форма на антракс.

Профилактика – при съмнение за заразяване (постекспозиционна профилактика)

Доказано е, че най-добър предпазен ефект се постига чрез незабавно осигуряване на антибиотично лечение на всички, които са били изложени на въздействието на антраксни спори.
Препаратът Ciprofloxacin е средство на избор за началнапостекспозиционна профилактика, като предписването му както и определяне на необходимите дози и продължителност но лечението се определят от лекар.

От голямо значение е своевременното осигуряване на информация на пациентите и на обществеността, съдържаща следните основни данни:

 • лицата, изложени на въздействието на B. anthracis не са заразни;
 • има антибиотици, които са ефективни за постекспозиционна профилактика, която трябва да започне възможно най-бързо.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.