30.03.2020 г. - Решение

30.03.2020 г. - Обявление

30.03.2020 г. - Документация

30.03.2020 г. - Приложение 1 - Техническа спецификация

30.03.2020 г. - Приложение 2 - Техническо предложение

30.03.2020 г. - Приложение 3 - Ценово предложение

30.03.2020 г. - Приложение 4 - Договор

30.03.2020 г. - Приложение 5 - Методика за оценка

30.03.2020 г. - еЕЕДОП

28.04.2020 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение

До всички заинтересовани лица

Удължава се срокът за подаване на офертите до 30.06.2020 г. 16:00 часа.

Максимален срок, през който оферентът е обвързан с офертата: 02.12.2021 г.

Условия за отваряне на офертите: 01.07.2020 г. , 07:30 часа.

 Дата на създаване: 28.04.2020 г.

09.07.2020 г. - Протокол 1

07.01.2021 г. - Съобщение за отваряне на цени

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.