06.03.2020 г. - Информация АОП

06.03.2020 г. - Обява

06.03.2020 г. - Документация

06.03.2020 г. - 1. Техническа спецификация

06.03.2020 г. - 2. Оферта

06.03.2020 г. - 3. Декларация

06.03.2020 г. - 4. Декларация

06.03.2020 г. - 5. Декларация

06.03.2020 г. - 6. Декларация

06.03.2020 г. - 7. Декларация

06.03.2020 г. - 8. Декларация

06.03.2020 г. - 9. Предложение за изпълнение на поръчката

06.03.2020 г. - 10. Ценово предложение

06.03.2020 г. - 11. Опис

06.03.2020 г. - 12. Проект на договор

12.03.2020 г. - 13. Отговор на постъпили запитвания

20.03.2020 г. - Протокол

23.03.2020 г. - Договор 129/23.03.2020 г.

23.03.2020 г. - Договор 130/23.03.2020 г.

24.03.2020 г. - Договор 133/24.03.2020 г.

25.03.2020 г. - Договор 135/25.03.2020 г.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.