06.04.2020 г - Решение

06.04.2020 г - Обявление

06.04.2020 г - Документация

06.04.2020 г - Приложение 1 - Техническа спецификация

06.04.2020 г - Приложение 2 - Техническо предложение

06.04.2020 г - Приложение 3 - Ценово предложение

06.04.2020 г - Приложение 4 - Договор

06.04.2020 г - Приложение 5 - Опис

06.04.2020 г - еЕЕДОП

28.04.2020 г - Решение за одобряване на обявление за изменение

До всички заинтересовани лица

Удължава се срокът за подаване на офертите до 09.06.2020 г. 16:00 часа.

Максимален срок, през който оферентът е обвързан с офертата: 06.04.2021 г.

Условия за отваряне на офертите: 10.06.2020 г. , 07:30 часа.

 Дата на създаване: 28.04.2020 г.

24.07.2020 г - Протокол 1

21.09.2020 г. - Съобщение за отваряне на цени

14.10.2020 г. - Протокол 1а

14.10.2020 г. - Протокол 2

14.10.2020 г. - Протокол 3 с приложение

14.10.2020 г. - Протокол 3а

14.10.2020 г. - Доклад

14.10.2020 г. - Решение

06.11.2020 г. - Обявление

18.11.2020 г. - Договор

18.11.2020 г. - Договор

18.11.2020 г. - Договор

18.11.2020 г. - Договор

18.11.2020 г. - Договор

18.11.2020 г. - Договор

18.11.2020 г. - Договор

18.11.2020 г. - Договор

18.11.2020 г. - Договор

18.11.2020 г. - Договор

18.11.2020 г. - Договор

18.11.2020 г. - Договор

18.11.2020 г. - Договор

18.11.2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.