26.03.2020 г. - Решение

26.03.2020 г. - Обявление

26.03.2020 г. - Документация

26.03.2020 г. - Приложение 1 - Техническа спецификация

26.03.2020 г. - Приложение 2 - Образец на Техническо предложение

26.03.2020 г. - Приложение 3 - Образец на Ценово предложение

26.03.2020 г. - Приложение 4 - Проект на договор

26.03.2020 г. - Приложение 5 - Проект на договор за доставка на апарати

26.03.2020 г. - Приложение 6 - Опис

26.03.2020 г. - еЕЕДОП

27.04.2020 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение

До всички заинтересовани лица
Удължава се срокът за подаване на офертите до 22.06.2020 г. 16:00 часа.
Условия за отваряне на офертите: 23.06.2020 г. , 09:00 часа.
Участниците следва да са обвързани с условията на представените оферти за период от 210 дни, считано от крайната дата за подаване на офертите.
  Дата на създаване: 27.04.2020 г.

15.07.2020 г. - Протокол 1

12.10.2020 г. - Съобщение за отваряне на ценовите оферти

02.11.2020 г. - Протокол 1а

02.11.2020 г. - Протокол 2

02.11.2020 г. - Протокол 3

02.11.2020 г. - Протокол 3а

02.11.2020 г. - Доклад

02.11.2020 г. - Решение

20.11.2020 г. - Обявление

01.12.2020 г. - Решение

01.12.2020 г. - Решение

03.12.2020 г. - Обявление за възложена поръчка

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

03.12.2020 г. - Договор

16.12.2020 г. - Обявление

17.12.2020 г. - Обявление

17.12.2020 г. - Договор

17.12.2020 г. - Договор

17.12.2020 г. - Договор

17.12.2020 г. - Договор

05.01.2021 г. - Обявление за изпълнен договор

05.01.2021 г. - Обявление за изпълнен договор

05.01.2021 г. - Обявление за изпълнен договор

05.01.2021 г. - Обявление за изпълнен договор

11.01.2021 г. - Обявление за изпълнен договор

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.