30.03.2020 г. - СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

30.03.2020 г. - Решение

30.03.2020 г. - Обявление

01.04.2020 г. - Документация

01.04.2020 г. - Приложение 1 - Техническа спецификация

01.04.2020 г. - Приложение 2 - Техническо предложение

01.04.2020 г. - Приложение 3 - Ценово предложение

01.04.2020 г. - Приложение 4 - Договор

01.04.2020 г. - Приложение 5 - Опис

01.04.2020 г. - еЕЕДОП

08.04.2020 г. - Отговор на постъпило запитване

10.04.2020 г. - СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

24.04.2020 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение

До всички заинтересовани лица

Удължава се срокът за подаване на офертите до 03.06.2020 г. 16:00 часа.

Максимален срок, през който оферентът е обвързан с офертата: 30.03.2021 г.

Условия за отваряне на офертите: 04.06.2020 г. , 09:00 часа.

 Дата на създаване: 24.04.2020 г.

 

25.06.2020 г. - Протокол 1

02.09.2020 г. - Съобщение за отваряне на цени

10.09.2020 г. - Протокол 1а

10.09.2020 г. - Протокол 2

10.09.2020 г. - Протокол 3

10.09.2020 г. - Доклад

10.09.2020 г. - Решение

20.11.2020 г. - Договор

20.11.2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.