09.03.2020 г. - Решение

09.03.2020 г. - Обявление

09.03.2020 г. - Документация

09.03.2020 г. - Приложение 1 - Техническа спецификация

09.03.2020 г. - Приложение 2 - Техническо предложение

09.03.2020 г. - Приложение 3 - Ценово предложение

09.03.2020 г. - Приложение 4 - Договор

09.03.2020 г. - Приложение 5 - Договор-апаратура

09.03.2020 г. - Приложение 6 - Опис

09.03.2020 г. - Приложение 7 - еЕЕДОП

19.03.2020 г. - Отговор на постъпило запитване

28.05.2020 г. - Протокол №1

31.08.2020 г. - Съобщение за отваряне на цени

15.09.2020 г. - Протокол №1а

15.09.2020 г. - Протокол №2

15.09.2020 г. - Протокол №3

15.09.2020 г. - Протокол №3а

15.09.2020 г. - Доклад

15.09.2020 г. - Решение

19.10.2020 г. - Обявление за възложена поръчка

19.10.2020 г. - Сключени договори

Биомед фючар ЕООД

Биомед фючар ЕООД

Ридаком ЕООД 

ЛАБТЕХ ЕООД

ФОТ ООД

Ес Джи Пи- Био Дайнамикс ООД

ПЕМАКОН ООД

Елта -90М ООД 

Диамед ООД

Антисел България ООД

12.01.2020 г. - Обявление за изпълнен договор Диамед ООД

12.01.2020 г. - Обявление за изпълнен договор ПЕМАКОН ООД

05.01.2021 г. - Обявление за изпълнен договор Биомед фючар ЕООД

05.01.2021 г. - Обявление за изпълнен договор ЛАБТЕХ ЕООД

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.