27.02.2020 г. - Решение

27.02.2020 г. - Обявление

27.02.2020 г. - Документация

27.02.2020 г. - Приложение 1 - Техническа спецификация

27.02.2020 г. - Приложение 2 - Техническо предложение

27.02.2020 г. - Приложение 3 - Ценово предложение

27.02.2020 г. - Приложение 4 - Договор

27.02.2020 г. - Приложение 5 - Методика

27.02.2020 г. - espd-request

09.03.2020 г. - Решение

20.03.2020 г. - Обявление

11.05.2020 г. - Протокол 1

20.11.2020 г. - Съобщение за отваряне на ценовите оферти

15.12.2020 г. - Протокол 1а

15.12.2020 г. - Протокол 2

15.12.2020 г. - Протокол 3

15.12.2020 г. - Доклад

15.12.2020 г. - Решение

08.01.2021 г. - Решение

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.