Обществена поръчка чрез публикуване на Обява с предмет „Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации, преносими компютри и сървър“

 

18.11.2019 г. - Информация за публикувана Обява АОП

18.11.2019 г. - Обява

18.11.2019 г. - Документация

18.11.2019 г. - Техническа спец.- Компютри

18.11.2019 г. - Оферта

18.11.2019 г. - Декларация 3

18.11.2019 г. - Декларация 4

18.11.2019 г. - Декларация 5

18.11.2019 г. - Декларация 6

18.11.2019 г. - Декларация 7

18.11.2019 г. - Декларация 8 

18.11.2019 г. - Предложение за изпълнение на поръчката

18.11.2019 г. - Ценово предложение

18.11.2019 г. - Опис

18.11.2019 г. - Проект на договор компютри

18.11.2019 г. - Проект на договор сървър

28.11.2019 г. - Информация за удължаване на срока по обособени позиции 3 и 4

09.12.2019 г. - Протокол 1

09.12.2019 г. - Протокол 2

10.12.2019 г. - Договор с приложения 247/10.12.2019 г.

10.12.2019 г. - Договор с приложения 248/10.12.2019 г.

10.12.2019 г. - Договор с приложения 249/10.12.2019 г.

11.12.2019 г. - Договор с приложения 251/11.12.2019 г.

11.12.2019 г. - Договор с приложения 252/11.12.2019 г.

11.12.2019 г. - Договор с приложения 253/11.12.2019 г.

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.