„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“- четири обособени позиции

11.10.2019 г. - Решение

11.10.2019 г. - Обявление

11.10.2019 г. - Документация

11.10.2019 г. - Техническа спецификация

11.10.2019 г. - Техническо предложение

11.10.2019 г. - Ценово предложение

11.10.2019 г. - Договор

11.10.2019 г. - Методика

11.10.2019 г. - espd-request

09.01.2020 г. - Протокол 1

10.02.2020 г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

25.02.2020 г. - Протокол 1а

25.02.2020 г. - Протокол 2

25.02.2020 г. - Протокол 3

25.02.2020 г. - Доклад

25.02.2020 г. - Решение

15.04.2020 г. - Договор 142/15.04.2020 г.

15.04.2020 г. - Обявление за възложена поръчка

05.05.2020 г. - Обявление за възложена поръчка

05.05.2020 г. - Договор 145/27.04.2020 г.

05.05.2020 г. - Договор 151/05.05.2020 г.

05.05.2020 г. - Договор 152/05.05.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.