„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“- пет обособени позиции

26.06.2019 г. - Обявление

26.06.2019 г. - Решение

26.06.2019 г. - Документация

26.06.2019 г. - Техническа спецификация

26.06.2019 г. - Техническо предложение

26.06.2019 г. - Ценово предложение

26.06.2019 г. - Договор

26.06.2019 г. - Методика

26.06.2019 г. - espd-request

03.07.2019 г. - Разяснения по постъпили въпроси

05.07.2019 г. - Отговор на предложение за промяна

28.10.2019 г. - Протокол 1

14.11.2019 г. - Съобщение за отваряне на цени

21.11.2019 г. - Протокол 1а

21.11.2019 г. - Протокол 2

21.11.2019 г. - Протокол 3

21.11.2019 г. - Доклад

21.11.2019 г. - Решение

06.12.2019 г. - Договор с приложения 240/06.12.2019г.

06.12.2019 г. - Договор с приложения 241/06.12.2019г.

06.12.2019 г. - Договор с приложения 242/06.12.2019г.

06.12.2019 г. - Договор с приложения 243/06.12.2019г.

09.12.2019 г. - Договор с приложения 244/09.12.2019г.

10.12.2019 г. - Обявление за възложена поръчка

13.12.2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

05.03.2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

03.04.2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

03.04.2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

03.04.2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.