Обществена поръчка с предмет: „Доставка на апарати и диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2019 г. – 2020 г.

20.06.2019 г. - Решение

20.06.2019 г. - Обявление

20.06.2019 г. - Документация

20.06.2019 г. - Приложение 1

20.06.2019 г. - Приложение 2

20.06.2019 г. - Приложение 3

20.06.2019 г. - Приложение 4

20.06.2019 г. - Приложение 5

20.06.2019 г. - Приложение 6

20.06.2019 г. - espd-request

12.07.2019 г. - Разяснения по постъпили въпроси

19.08.2019 г. - Протокол 1

14.10.2019 г. - Съобщение отваряне на цени

04.11.2019 г. - Протокол 1а

04.11.2019 г. - Протокол 2

04.11.2019 г. - Протокол 3 с приложение

04.11.2019 г. - Протокол 3а

04.11.2019 г. - Доклад

04.11.2019 г. - Решение

22.11.2019 г. - Решение 11

22.11.2019 г. - Обявление за прекратени позиции

25.11.2019 г. - Договор с приложения 198/25.11.2019г.

25.11.2019 г. - Договор с приложения 199/25.11.2019г.

25.11.2019 г. - Договор с приложения 201/25.11.2019г.

25.11.2019 г. - Договор с приложения 202/25.11.2019г.

25.11.2019 г. - Договор с приложения 203/25.11.2019г.

26.11.2019 г. - Договор с приложения 204/26.11.2019г.

26.11.2019 г. - Договор с приложения 205/26.11.2019г.

26.11.2019 г. - Договор с приложения 206/26.11.2019г.

27.11.2019 г. - Договор с приложения 207/27.11.2019г.

27.11.2019 г. - Договор с приложения 208/27.11.2019г.

27.11.2019 г. - Договор с приложения 209/27.11.2019г.

27.11.2019 г. - Договор с приложения 210/27.11.2019г.

28.11.2019 г. - Договор с приложения 212/28.11.2019г.

28.11.2019 г. - Договор с приложения 213/28.11.2019г.

28.11.2019 г. - Договор с приложения 214/28.11.2019г.

28.11.2019 г. - Договор с приложения 215/28.11.2019г.

28.11.2019 г. - Договор с приложения 216/28.11.2019г.

28.11.2019 г. - Договор с приложения 217/28.11.2019г.

28.11.2019 г. - Договор с приложения 218/28.11.2019г.

29.11.2019 г. - Договор с приложения 227/29.11.2019г.

02.12.2019 г. - Договор с приложения 228/02.12.2019г.

03.12.2019 г. - Договор с приложения 231/03.12.2019г.

04.12.2019 г. - Договор с приложения 234/04.12.2019г.

05.12.2019 г. - Договор с приложения 236/05.12.2019г.

09.12.2019 г. - Договор с приложения 245/09.12.2019г.

10.12.2019 г. - Договор с приложения 250/10.12.2019г.

13.12.2019 г. - Договор с приложения 254/13.12.2019г.

13.12.2019 г. - Обявление за възложена поръчка

17.12.2019 г. - Договор с приложения 255/17.12.2019г.

09.01.2020 г. - Договор с приложения 02/09.01.2020 г.

09.01.2020 г. - Обявление за възложена поръчка

09.01.2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

10.02.2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

11.03.2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

15.05.2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.