„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на апарати и съпътстващо оборудване по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

15.05.2019 г. - 1- Обявление

15.05.2019 г. - 2-Решение

15.05.2019 г. - 3-Документация

15.05.2019 г. - 4- Техническа спец.- апаратура

15.05.2019 г. - 5-Техническо предложение - Приложение 3

15.05.2019 г. - 6-Ценово предложение- Приложение 3

15.05.2019 г. - 7- Договор- Приложение 4

15.05.2019 г. - 8- Методика

15.05.2019 г. - espd-request

15.05.2019 г. - Линк ЕЕДОП

27.05.2019 г. - Разяснения по постъпили въпроси относно техническата спецификация 1000-485/27.05.2019 г. - Страница 1/1

04.06.2019 г. - Разяснения по постъпили въпроси относно техническата спецификация 1000-492/04.06.2019 г. - Страница 1/1

22.07.2019 г. - Протокол 1

16.08.2019 г. - Съобщение

30.08.2019 г. - Протокол 1а

30.08.2019 г. - Протокол 2

30.08.2019 г. - Протокол 3

30.08.2019 г. - Доклад

30.08.2019 г. - Решение

16.09.2019 г. - Обявление

04.10.2019 г. - Договор 156/04.10.2019 г. с Приложения

04.10.2019 г. - Договор 157/04.10.2019 г. с Приложения

04.10.2019 г. - Договор 158/04.10.2019 г. с Приложения

07.10.2019 г. - Договор 159/07.10.2019 г. с Приложения

07.10.2019 г. - Договор 160/07.10.2019 г. с Приложения

07.10.2019 г. - Договор 161/07.10.2019 г. с Приложения

07.10.2019 г. - Договор 162/07.10.2019 г. с Приложения

08.10.2019 г. - Договор 164/08.10.2019 г. с Приложения

08.10.2019 г. - Договор 165/08.10.2019 г. с Приложения

10.10.2019 г, - Обявление за възложена поръчка

11.10.2019 г. - Договор 167/11.10.2019 г. с Приложения

14.10.2019 г. - Обявление за възложена поръчка

08.11.2019 г. -  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

08.11.2019 г. -  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

08.11.2019 г. -  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

08.11.2019 г. -  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

18.11.2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

18.11.2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

25.11.2019 г. - Договор 200/25.11.2019 г. с Приложения

25.11.2019 г. - Обявление за възложена поръчка

02.12.2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

10.01.2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

10.01.2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

10.01.2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

04.02.2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

01.04.2020 г. - Договор 137/01.04.2020 г. с Приложения

01.04.2020 г. - Договор 138/01.04.2020 г. с Приложения

01.04.2020 г. - Обявление за възложена поръчка

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.