Обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет„Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2019 г. – 2020 г. по обособени позиции:15,29,31,33,44,76,79,98,115,120,130,131,135,136,193,194,198,199,205,206,207,208,228,229,233 и 251“

03.04.2019 г. - 1-Документация

03.04.2019 г. - 2-Техническа спецификация

03.04.2019 г. - 3-Оферта

03.04.2019 г. - 4-Декларация

03.04.2019 г. - 5-Декларация

03.04.2019 г. - 6- Декларация

03.04.2019 г. - 7-Декларация

03.04.2019 г. - 8-Декларация

03.04.2019 г. - 9-Декларация

03.04.2019 г. - 10-Декларация

03.04.2019 г. - 11-Декларация

03.04.2019 г. - 12-предложение за изпълнение на поръчката

03.04.2019 г. - 13-ценово предложение

03.04.2019 г. - 14-Опис

03.04.2019 г. - 15- проект на договор

03.04.2019 г. - Информация АОП

03.04.2019 г. - Обява1

08.04.2019 г. - Отговор на постъпил въпрос

15.04.2019 г. - Информация за удължаване на срока

13.05.2019 г. - Протокол

17.05.2019 г. - Договор 53

20.05.2019 г. - Договор 54

22.05.2019 г. - Договор 55

22.05.2019 г. - Договор 56

22.05.2019 г. - Договор 57

22.05.2019 г. - Договор 58

22.05.2019 г. - Договор 59

22.05.2019 г. - Договор 60

22.05.2019 г. - Договор 61

23.05.2019 г. - Договор 62

23.05.2019 г. - Договор 63

05.06.2019 г. - Договор 69

05.06.2019 г. - Договор 70

05.06.2019 г. - Договор 71

13.08.2019 г. - Договор 116

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.