Обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет „Изработване на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор за изпълнение на СМР в сградите на НЦЗПБ по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, по две обособени позиции:

Пазарни консултации:

                      20.03.2019 г. - Техническа спецификация позиция 1

                      20.03.2019 г. - Техническа спецификация 2

20.03.2019 г. - Информация за публикуване

20.03.2019 г. - Обява

20.03.2019 г. - Документация

20.03.2019 г. - Указания за участие

20.03.2019 г. - Оферта 1

20.03.2019 г. - Декларация 2

20.03.2019 г. - Декларация 3

20.03.2019 г. - Списък 4

20.03.2019 г. - Декларация 5

20.03.2019 г. - Декларация 6

20.03.2019 г. - Декларация 7

20.03.2019 г. - Декларация 8

20.03.2019 г. - Декларация 9

20.03.2019 г. - Декларация 10

20.03.2019 г. - Техническо предложение 11

20.03.2019 г. - Ценово предложение 12

20.03.2019 г. - Опис

20.03.2019 г. - Договор 14

20.03.2019 г. - Техническа спецификация позиция 1

20.03.2019 г. - Техническа спецификация позиция 2

01.04.2019 г. - Разяснения по постъпили въпроси относно техническата спецификация - Страница 1        Страница 2

22.05.2019 г. - Протокол

26.08.2019 г. - Договор 125/26.08.2019 г. - Приложение 1 - Приложение 2 - Приложение 3

02.09.2019 г. - Договор 132/02.09.2019 г. - Приложение 1 - Приложение 2 - Приложение 3

 

 

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.