Обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет „Изготвяне на оценка на съответствието с основните изисквания, съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнение на СМР в сградите на НЦЗПБ по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, по две обособени позиции:

05.03.2019 г. - Информация за публикувана обява

05.03.2019 г. - Документи

05.03.2019 г. - Обява

05.03.2019 г. - Оферта 1

05.03.2019 г. - Декларация 2

05.03.2019 г. - Декларация 3

05.03.2019 г. - Списък 4

05.03.2019 г. - Декларация 5

05.03.2019 г. - Декларация 6

05.03.2019 г. - Декларация 7

05.03.2019 г. - Декларация 8

05.03.2019 г. - Декларация 9

05.03.2019 г. - Декларация 10

05.03.2019 г. - Техническо предложение 11

05.03.2019 г. - Ценово предложение 12

05.03.2019 г. - Опис 13

05.03.2019 г. - Договор 14

05.03.2019 г. - Техническа спецификация

05.03.2019 г. - Указания за участие

30.04.2019 г. - Протокол

30.04.2019 г. - Съобщение

 

 

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.