23.07.2018 г. - Обявление

23.07.2018 г. - Решение

23.07.2018 г. - Документация

23.07.2018 г. - Техническа спецификация

23.07.2018 г. - Образец 1

23.07.2018 г. - Образец 3

23.07.2018 г. - Образец 4

23.07.2018 г. - Приложение 2.1

23.07.2018 г. - Приложение 2.2

23.07.2018 г. - Приложение 2.3

23.07.2018 г. - ЕЕДОП формуляри

23.07.2018 г. - ВРЪЗКА към платформа за попълване на ЕЕДОП

31.07.2018 г. - Отговор на запитване стр.1    стр.2

29.08.2018 г. - Протокол 1

21.09.2018 г. - Съобщение за отваряне на цени

04.10.2018 г. - Протокол 2                                           

04.10.2018 г. - Протокол 3                                       Приложение

04.10.2018 г. - Протокол 3а

04.10.2018 г. - Доклад

04.10.2018 г. - Решение

Сключени договори:

29.10.2018 г. - ФОТ                                                   Приложение

29.10.2018 г. - ФОТ                                                   Приложение

30.10.2018 г. - Ридаком                                             Приложение

30.10.2018 г. - Ридаком                                             Приложение

30.10.2018 г. - Елта                                                   Приложение

01.11.2018 г,. - Диамед                                              Приложение

02.11.2018 г. - Лабимекс                                            Приложение

02.11.2018 г. - Решение 16

02.11.2018 г. - Решение 17

20.11.2018 г. - Обявление за прекратени позиции

22.11.2018 г. - Сключен договор                                 Приложение

23.11.2018 г. - Сключен договор                                 Приложение

26.11.2018 г. - Обявление за възложена поръчка

28.11.2018 г. - Обявление за приключен договор

29.11.2018 г. - Обявление за приключен договор

11.01.2019 г. - Обявление за приключен договор

11.01.2019 г. - Обявление за приключен договор

11.01.2019 г. - Обявление за приключен договор

11.01.2019 г. - Обявление за приключен договор

30.10.2019 г. - Обявление за приключен договор

30.10.2019 г. - Обявление за приключен договор

30.10.2019 г. - Обявление за приключен договор

 

 

 

 

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.