„Доставка на диагностични  консумативи за НЦЗПБ през 2018 г. по проекти, финансирани от ФНИ 2017 г.“

Обявление

Решение

Документация

Техническа спецификация с прогнозна стоиност

Образeц 1

Образец 3 предложение за изпълнение на поръчката

Образец 4 - ценово предложение

Приложение 2- проект на договор

ВРЪЗКА към платформа за попълване на ЕЕДОП

ЕЕДОП формуляри

 

14.06.2018 г.:

Решение за промяна

Документация

Техническа спецификация

Образец 3

Образец 4

 

06.07.2018 г. Решение 8/06.07.2018г. за частично прекратяване

17.07.2018 г. Обявление

25,07,2018 г. - Протокол 1

17.08.2018 г. - Съобщение отваряне на цени

10.09.2018 г. - Протокол 1а

10.09.2018 г. - Протокол 2

10.09.2018 г. - Протокол 3

10.09.2018 г. - Приложение 1

10.09.2018 г. - Протокол 3а

10.09.2018 г. - Доклад

10.09.2018 г. - Решение

28.09.2018 г. - Обявление за прекратени позиции

Сключени договори:

28.09.2018 г. - Аквахим                                                                           Приложение

28.09.2018 г. - Антисел                                                                            Приложение

28.09.2018 г. - Биомед фючар                                                                 Приложение

28.09.2018 г. - Елта                                                                                 Приложение

01.10.2018 г. - АА Медикъл                                                                     Приложение

01.10.2018 г. - Данс Фарма                                                                     Приложение 

01.10.2018 г. - Юнимедика                                                                      Приложение

02.10.2018 г. - Ай Ви Ди България                                                          Приложение

02.10.2018 г. - Диамед                                                                            Приложение

03.10.2018 г. - Химтекс                                                                           Приложение

04.10.2018 г. - Абел Димедикъл                                                             Приложение

04.10.2018 г. - Арко Компани                                                                 Приложение

04.10.2018 г. - Л.К.Б. - България                                                           Приложение

04.10.2018 г. - Ридаком                                                                         Приложение

04.10.2018 г. - Савимед                                                                         Приложение

04.10.2018 г. - ФОТ                                                                               Приложение

04.10.2018 г. - Обявление за възложена поръчка

23.10.2018 г. - Обявление за приключване на договор

29.10.2018 г. - Обявление за приключване на договор

30.10.2018 г. - Обявление за приключване на договор

07.11.2018 г. - Обявление за приключване на договор

09.11.2018 г. - Обявление за приключване на договор

11.01.2019 г. - Обявление за приключен договор

02.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

02.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

02.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

02.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

08.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

08.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

08.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

08.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

08.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

08.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

 

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.