ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Доставка  на диагностични тестове, китове и реактиви за лабораторна диагностика и изследвания на вектори и гризачи през 2017 г. по Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Р България"

Решение

Покана

Приложение №1 – Техническа спецификация;
Приложение №2 – Проект на договор;
Приложение №3 – Образец №1 – Списък на документите;
Приложение №4 – Образец №2 – ЕЕДОП;
Приложение №5 – Образец №3 – Техническо предложение;
Приложение №6 – Образец №4 – Ценово предложение;

 30.10.2017 г.

Покани

 17.11.2017 г.

Съобщение за отваряне на цени

 21.11.2017 г.

Протоколи

Доклад

Решение

 06.12.2017 г.

Сключени договори:

“ФОТ ” ООД                                   Приложение

“Диамед” ООД                               Приложение

 07.12.2017 г.

Сключени договори:

“Данс Фарма”ЕООД                        Приложение

“Елта-90М ”ООД                              Приложение

Обявление прекратени позиции

Обявление сключени договори

 

28.12.2017 г. Информация изпълнени договори:

“Данс Фарма”ЕООД
“ФОТ ” ООД
“Елта-90М ”ООД

14.12.2018 г. - Обявление за приключен договор

 

 

 

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.