ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ, ЛАБОРАТОРНИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА, ВИРУСОЛОГИЧНА, ПАРАЗИТОЛОГИЧНА И ИМУНОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА ПРЕЗ 2017 Г. – 2018 Г., ПО 207 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

 

Решение

Покана

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Приложение 1

Приложение 2

 13.10.2017 г.

Покани

08.11.2017 г.

Съобщение отваряне на цени

13.11.2017 г.

Протоколи

14.11.2017 г.

Доклад

Решение

30.11.2017 г.

Договори:

“Живас” ООД                    Приложение

“Диамед” ООД                  Приложение

 01.12.2017 г.

Договори:

“АА Медикъл България” ООД                       Приложение

04.12.2017 г.

Сключени договори:

“ФОТ” ООД                                   Приложение

"Биомедика България" ЕООД                Приложение

“Л.К.Б.-България” ЕООД                  Приложение

06.12.2017 г.

Сключени договори:

“Химтекс”ООД                             Приложение

Обявление – прекратени позиции

Обявление- възложена поръчка

10.05.2018 г.

Информация за изпълнен допговор

14.12.2018 г. - Обявление за приключен договор

14.12.2018 г. - Обявление за приключен договор

14.12.2018 г. - Обявление за приключен договор

14.12.2018 г. - Обявление за приключен договор

14.12.2018 г. - Обявление за приключен договор

14.12.2018 г. - Обявление за приключен договор

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.