Доставка  на диагностични тестове, китове и реактиви за лабораторна диагностика и изследвания на вектори и гризачи през 2017 г. по Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Р България

 

1. Обявление

2.Решение

3. Документация

4. Образец 1

5. Образец 2

6. Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката

7. Образец 4 - Ценово предложение

8. Приложение 1 - Техническа спецификация

9. Приложение 2 - Проект на договор

 12.07.2017 г.

Запитване

 20.07.2017 г.

Протокол 1

 10.08.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

 29.08.2017 г.

Протокол 1а

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 3а

Приложение

Доклад

Решение 5

 18.09.2017 г..

Обявление за възложена поръчка- прекратени позиции

 25.09.2017 г.

 Сключени договори:

"Аквахим" АД                                          Приложение
“Антисел България” ООД                         Приложение
“Савимед” ЕООД                                     Приложение

 26.09.2017 г.

Сключени договори:

“Ес Джи Пи- Био Дайнамикс” ООД     Приложение
“ФОТ ” ООД                                      Приложение
“Ай Ви Ди България”ООД                  Приложение

 29.09.2017 г.

Сключени договори:

"Данс Фарма" ЕООД                       Приложение
"Ридаком" EOOД                            Приложение

04.10.2017 г.

Сключен договор:

"AA Медикъл България" ООД               Приложение

 06.10.2017 г.

Сключен договор:

“Елта-90М ”ООД    (07.12.2017 г. - Допълнително споразумение)               Приложение

АОП информация за сключени договори

 28.12.2017 г. Информация изпълнени договори:

“Антисел България” ООД

"Ридаком" EOOД

26.03.2018 г. - Справка

Обявление за приключване на договор:

16.10.2018 г. - Фот

16.10.2018 г. - Савимед

16.10.2018 г. - Аквахим

16.10.2018 г. - АА медикъл

16.10.2018 г. - Ай Ви Ди

16.10.2018 г. - Данс

16.10.2018 г. - Елта

16.10.2018 г. - Ес Джи Пи

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.