Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2017 г. – 2018 г., по 207 обособени позиции

1. Обявление

2. Решение

3. Документация

4. Образец 2

5. Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката

6. Образец 5 - Ценово предложение

7. Образци 1 и 4

8. Приложение 1 - Техническа спецификация

9. Приложение 2 - Проект на договор

 

22.05.2017 г.

Въпроси и отговори 1

Въпроси и отговори 2

 

20.06.2017 г.

Протокол 1

 

 07.07.2017 г.

Съобщение

 28.07.2017 г:

Доклад

Протокол 1а

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 3а

Решение

Приложение 1

 15.08.2017 г.

Обявление за възложена поръчка- прекратени позиции

 17.08.2017 г.

Сключени договори:

“Елта-90М ”ООД                                      Приложение
"Бул Био НЦЗПБ" ЕООД                         Приложение
"Аквахим" АД                                          Приложение
"Ай Ви Ди България" ООД                       Приложение
„Биомед Фючар” ЕООД                           Приложение

 24.08.2017 г.

Сключени договори:

"Интер Бизнес91" ЕООД                          Приложение

"Ес Джи Пи Био Дайнамикс" ООД            Приложение

"Антисел България" ООД                        Приложение

"Данс Фарма" ЕООД                              Приложение

 "Диагностик Имиджинг" ООД                 Приложение

 28.08.2017 г.

Сключени договори:

"Фот" OOД                                            Приложение

"Ридаком" EOOД                                  Приложение

 29.08.2017 г.

Сключени договори:

"Диамед" ООД                                     Приложение

 30.08.2017 г.

Сключени договори:

"AA Медикъл България" ООД               Приложение

31.08.2017 г.

Решение 6

 05.09.2017 г.

Обявление за възложена поръчка- сключени договори

19.09.2017 г.

Обявление за възложена поръчка

Сключен договор:

"Ридаком" ЕООД                             Приложение

 26.10.2017 г.

Обявление за приключване на договор

 02.11.2017 г.

Допълнително споразумение

 31.03.2018 г.

Справка

 Счетоводни справки:

АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД

АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ ООД

АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД

БУЛ БИО НЦЗПБ ЕООД ДОГ. № 187-17.08.17 ОП 17-18 БЮ

БУЛ БИО НЦЗПБ ЕООЗ ДОГ. № 93

ДАНС ФАРМА ЕООД

ЕЛТА 90 М ООД

ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД

РИДАКОМ ЕООД

ФОТ ООД

 Информация за изпълнени договори:

07.09.2018 г. - “Елта-90М ”ООД
07.09.2018 г. - "Бул Био НЦЗПБ" ЕООД
07.09.2018 г. - "Аквахим" АД
07.09.2018 г. - "Ай Ви Ди България" ООД
07.09.2018 г. - „Биомед Фючар” ЕООД
07.09.2018 г. - "Интер Бизнес91" ЕООД
07.09.2018 г. - "Ес Джи Пи Био Дайнамикс" ООД
07.09.2018 г. - "Антисел България" ООД
07.09.2018 г. - "Данс Фарма" ЕООД
07.09.2018 г. - "Диагностик Имиджинг" ООД
07.09.2018 г. - "Фот" OOД
07.09.2018 г. - "Ридаком" EOOД
07.09.2018 г. - "Диамед" ООД
07.09.2018 г. - "AA Медикъл България" ООД

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.