ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНВЕРТЕН ФЛУОРЕСЦЕНТЕН МИКРОСКОП СЪС СКАНИРАЩА ГЛАВА ЗА TIRF (TOTAL INTERNAL REFLECTION FLUORESCENCE) ПРИЛОЖЕНИЯ С БЯЛА СВЕТЛИНА ЗА НУЖДИТЕ НА "ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ – ТРАНСЛИРАЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ХЕМАТОЛОГИЯТА", ПО ПРОЕКТ CVP 01/0119/Д002-35/12.03.2009 ПО ПРОГРАМА НА ФНИ-МОМН – "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ"

Документация:

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.