ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2015-2016 г.“, съгласно техническата спецификация на Възложителя

Документация:


13.05.2015 г. - Запитване

25.05.2015 г. - Протокол 1


11.06.2015 г. - До Химтекс ООД

11.06.2015 г. - До Агарта – ЦМ ЕООД

11.06.2015 г. - До Оптим Ко ООД

11.06.2015 г. - До Елта 90 М ООД

11.06.2015 г. - До Ай Ви Ди България ООД

11.06.2015 г. - До Аквахим АД

11.06.2015 г. - До Антисел България ООД

11.06.2015 г. - До АА Медикъл България ООД

11.06.2015 г. - До Биосистеми ООД

11.06.2015 г. - До Ридаком ООД

11.06.2015 г. - До Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД

11.06.2015 г. - До ФОТ ООД

15.06.2015 г. - До Биомед Фючар ЕООД

15.06.2015 г. - До Данс Фарма ЕООД

29.06.2015 г. - Съобщение за отваряне на цени


06.07.2015 г. - Писмо жребий Биосистеми ООД

06.07.2015 г. - Писмо жребий Елта 90М ООД

06.07.2015 г. - Писмо жребий Ридаком ЕООД


06.07.2015 г. - Писма обосновка по чл.70, ал.1 ЗОП

АА Медикъл България ООД

Ай Ви Ди България ООД

Аквахим АД

Антисел България ООД

Биомед Фючар ЕООД

Биосистеми ООД

Бул Био - НЦЗПБЕООД

Данс Фарма ЕООД

Елта 90 М ООД

Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД

Интербизнес 91 ЕООД

Оптим Ко ООД

Ридаком ООД

ФОТ ООД


13.07.2015 г.

Решение

Протокол 1а

Протокол 2

Протокол 2а

Приложение цени

Протокол 3

Протокол 3а

Решение 5.1 АОП

Решение 5.2 АОП


07.08.2015 г.

Антисел България” ООД / Приложение

Оптим Ко” ООД / Приложение

“Биосистеми” ООД / Приложение

“Елта-90М” ООД / Приложение

“Данс Фарма” ЕООД / Приложение

“Бул Био-НЦЗПБ” ЕООД / Приложение

“Диагностик Имиджинг” ООД / Приложение

“Аквахим” АД / Приложение


11.08.2015 г.

“Биомед фючар” ЕООД / Приложение

“Диамед” ООД / Приложение


12.08.2015 г.

“АА Медикъл България” ООД / Приложение

“ФОТ” ООД / Приложение

“Ридаком” ЕООД / Приложение


13.08.2015 г.

Информация за сключени договори


14.08.2015 г.

“Химтекс” ООД / Приложение


24.08.2015 г.

Информация за сключен договор


26.08.2015 г.

“Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД / Приложение


28.08.2015 г.

“Ай Ви Ди България” ООД / Приложение


31.08.2015 г.

Информация до АОП за сключени договори


29.09.2015 г.

Информация за сключен договор

Договор / Приложение


27.10.2015 г.

Справка за доставени и платени диагностични, лабораторни и медицински консумативи / 27.10.2015 г.

19.11.2015 г.

Справка за доставени и платени диагностични, лабораторни и медицински консумативи / 19.11.2015 г.

10.12.2015 г. Договори по ОП

Биомедика България ЕООД / Приложение

“Биомед фючар” ЕООД / Приложение

“Биотехлаб ”ООД / Приложение

“ЖИВАС” ООД / Приложение

“Елта-90М ”ООД / Приложение

13.01.2016 г.

Справка

27.01.2016 г.

Информация за изпълнен договор

18.02.2016 г.

Справка

01.04.2016 г.

Справка

 27.05.2016 г.

Справка

04.07.2016 г.

Справка

06.07.2016 г.

Справка

16.08.2016 г.

Справка

29.08.2016 г.

Справка

 30.08.2016 г. Информация за изпълнени договори:

"Антисел България” ООД
"Оптим Ко” ООД
"Биосистеми” ООД
“Елта-90М” ООД
“Данс Фарма” ЕООД
“Бул Био-НЦЗПБ” ЕООД
“Диагностик Имиджинг” ООД
“Аквахим” АД
“АА Медикъл България” ООД
“ФОТ” ООД
“Ридаком” ЕООД
“Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД
“Ай Ви Ди България” ООД
“Биомед фючар” ЕООД
“Химтекс” ООД

 03.10.2016 г. Информация за изпълнен договор

 


Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.