През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 7 седмица на 2019 г. e регистриран 1 случай на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 10 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (5).

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 7 седмица на 2019 г. няма  регистрирани  случаи на вариант на болестта на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 7 седмица на 2019 г. са регистрирани 683 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-79).
По категории съобщените случаи са: 73 възможни, 532 вероятни и 78 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 5425 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6172 случая. Отклонението от предходната година е (-747).

Click to enlarge

През 7 седмица на 2019 г. са регистрирани 5 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 24 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 17 случая. Отклонението от предходната година е (7).

Click to enlarge

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 7 седмица на 2019 г. са регистрирани 194 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (-16).
По категории съобщените случаи са: 65 възможни, 122 вероятни и 7 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1529 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1752 случая. Отклонението от предходната година е (-223).

Click to enlarge

През 7 седмица на 2019 г. са регистрирани 7 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 36 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната година е (23).

Click to enlarge

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 7 седмица на 2019 г. са регистрирани 5 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 18 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (4).

През 7 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (4).

През 7 седмица на 2019 г. са регистрирани 3 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 27 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 26 случая. Отклонението от предходната година е (1).

Click to enlarge

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (3).

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 7 седмица на 2019 г. e регистриран 1 случай на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 24 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 25 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

Click to enlarge

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 7 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (4).

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 7 седмица на 2019 г. са регистрирани 2 случая на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (2).

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 7 седмица на 2019 г. са регистрирани 43 случая на вирусен хепатит АВСD. Отклонението от предходната седмица е (-5).
По категории съобщените случаи са: 4 възможни, 17 вероятни и 22 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 314 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 362 случая. Отклонението от предходната година е (-48).

Click to enlarge

През 7 седмица на 2019 г. са регистрирани 22 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 148 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 265 случая. Отклонението от предходната година е (-117).

През 7 седмица на 2019 г. са регистрирани 7 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 47 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 54 случая. Отклонението от предходната година е (-7).

Click to enlarge

През 7 седмица на 2019 г. са регистрирани 80 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (33).
По категории съобщените случаи са: 35 възможни, 31 вероятни и 14 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 527 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 799 случая. Отклонението от предходната година е (-272).

Click to enlarge

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 7 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.