През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 5 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (5).

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019 г. няма  регистрирани  случаи на вариант на болестта на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019 г. са регистрирани 654 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-214).
По категории съобщените случаи са: 65 възможни, 483 вероятни и 106 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3980 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4597 случая. Отклонението от предходната година е (-617).

Click to enlarge

През 5 седмица на 2019 г. са регистрирани 2 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (-5).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 17 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната година е (4).

Click to enlarge

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019 г. са регистрирани 223 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (-26).
По категории съобщените случаи са: 90 възможни, 128 вероятни и 5 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1125 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1254 случая. Отклонението от предходната година е (-129).

Click to enlarge

През 5 седмица на 2019 г. са регистрирани 6 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 21 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (10).

Click to enlarge

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019 г. са регистрирани 2 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 10 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 5 седмица на 2019 г. са регистрирани 2 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (2).

През 5 седмица на 2019 г. са регистрирани 7 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 18 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 18 случая. Отклонението от предходната година е (0).

Click to enlarge

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (-2). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (3).

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019 г. са регистрирани 6 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 22 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 19 случая. Отклонението от предходната година е (3).

Click to enlarge

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 5 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (3).

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 5 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е възможен.
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019 г. са регистрирани 37 случая на вирусен хепатит АВСD. Отклонението от предходната седмица е (-12).
По категории съобщените случаи са: 12 вероятни и 25 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 223 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 260 случая. Отклонението от предходната година е (-37).

Click to enlarge

През 5 седмица на 2019 г. са регистрирани 22 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 5 вероятни и 17 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 106 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 170 случая. Отклонението от предходната година е (-64).

През 5 седмица на 2019 г. са регистрирани 4 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 30 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 43 случая. Отклонението от предходната година е (-13).

Click to enlarge

През 5 седмица на 2019 г. са регистрирани 64 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-50).
По категории съобщените случаи са: 34 възможни, 22 вероятни и 8 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 400 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 609 случая. Отклонението от предходната година е (-209).

Click to enlarge

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 5 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.