През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 57 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 80 случая. Отклонението от предходната година е (-23).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 13 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 19 случая. Отклонението от предходната година е (-6).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (4).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 46 седмица на 2018 г. няма  регистрирани  случаи на вариант на болестта на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 46 седмица на 2018 г. са регистрирани 382 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-39).
По категории съобщените случаи са: 40 възможни, 302 вероятни и 40 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 19856 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 20684 случая. Отклонението от предходната година е (-828).

Click to enlarge

През 46 седмица на 2018 г. са регистрирани 6 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 5 вероятни и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 130 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 158 случая. Отклонението от предходната година е (-28).

Click to enlarge

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 46 седмица на 2018 г. са регистрирани 225 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (-12).
По категории съобщените случаи са: 92 възможни, 123 вероятни и 10 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 13613 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 15170 случая. Отклонението от предходната година е (-1557).

Click to enlarge

През 46 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-6).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 198 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 225 случая. Отклонението от предходната година е (-27).

Click to enlarge

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 15 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (14).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 9 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 46 седмица на 2018 г. са регистрирани 2 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 179 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 170 случая. Отклонението от предходната година е (9).

През 46 седмица на 2018 г. са регистрирани 2 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 113 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 106 случая. Отклонението от предходната година е (7).

През 46 седмица на 2018 г. са регистрирани 3 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 262 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 195 случая. Отклонението от предходната година е (67).

Click to enlarge

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (5).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (-2). От началото на годината в страната са съобщени 46 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 19 случая. Отклонението от предходната година е (27).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 46 седмица на 2018 г. са регистрирани 7 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 559 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 314 случая. Отклонението от предходната година е (24).

Click to enlarge

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (9).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 12 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (5).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 10 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 228 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 175 случая. Отклонението от предходната година е (53).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 46 седмица на 2018 г. са регистрирани 81 случая на остър вирусен хепатит АВСD. Отклонението от предходната седмица е (18).
По категории съобщените случаи са: 3 възможни, 20 вероятни и 58 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1715 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2692 случая. Отклонението от предходната година е (-977).

Click to enlarge

През 46 седмица на 2018 г. са регистрирани 34 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-14).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1389 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2156 случая. Отклонението от предходната година е (-767).

През 46 седмица на 2018 г. са регистрирани 11 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 476 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 608 случая. Отклонението от предходната година е (-132).

Click to enlarge

През 46 седмица на 2018 г. са регистрирани 66 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (21).
По категории съобщените случаи са: 16 възможни, 35 вероятни и 15 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3237 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2882 случая. Отклонението от предходната година е (355).

Click to enlarge

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 46 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.