През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 36 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 37 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 45 случая. Отклонението от предходната година е (-8).

През 36 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 15 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12 случая. Отклонението от предходната година е (3).

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на болест на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година e регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 36 седмица на 2019 г. са регистрирани 115 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (25).
По категории съобщените случаи са: 10 възможни, 95 вероятни и 10 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 23407 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 17941 случая. Отклонението от предходната година е (5466).

Click to enlarge

През 36 седмица на 2019 г. са регистрирани 5 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 137 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 89 случая. Отклонението от предходната година е (48).

Click to enlarge

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 36 седмица на 2019 г. са регистрирани 344 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (-69).
По категории съобщените случаи са: 128 възможни, 207 вероятни и 9 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 9782 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 10920 случая. Отклонението от предходната година е (-1138).

Click to enlarge

През 36 седмица на 2019 г. са регистрирани 6 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 157 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 132 случая. Отклонението от предходната година е (25).

Click to enlarge

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-2). От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (3).

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 36 седмица на 2019 г. са регистрирани 7 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-5).
По категории съобщените случаи са: 2 вероятни и 5 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 148 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 154 случая. Отклонението от предходната година е (-6).

През 36 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 48 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 83 случая. Отклонението от предходната година е (-35).

През 36 седмица на 2019 г. са регистрирани 6 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (-8).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 206 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 207 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

Click to enlarge

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 36 седмица на 2019 г. са регистрирани 3 случая на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 39 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 37 случая. Отклонението от предходната година е (2).

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1  случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 36 седмица на 2019 г. са регистрирани 7 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-16).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 297 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 406 случая. Отклонението от предходната година е (-109).

Click to enlarge

През 36 седмица на 2019 г. e регистриран 1 случай на легионелоза. По категории съобщеният случай е потвърден. Отклонението от предходната седмица е (1). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (-7).

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (-7).

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (4).

През 36 седмица на 2019 г. са регистрирани 7 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са: 3 вероятни и 4 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 129 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 200 случая. Отклонението от предходната година е (-71).

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 36 седмица на 2019 г. са регистрирани 28 случая на вирусен хепатит АВСDЕN. Отклонението от предходната седмица е (-11).
По категории съобщените случаи са: 9 вероятни и 19 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1340 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1206 случая. Отклонението от предходната година е (134).

Click to enlarge

През 36 седмица на 2019 г. са регистрирани 23 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-13).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 858 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1094 случая. Отклонението от предходната година е (-236).

През 36 седмица на 2019 г. са регистрирани 12 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (-18).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен и 11 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 343 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 365 случая. Отклонението от предходната година е (-22).

 Click to enlarge

През 36 седмица на 2019 г. са регистрирани 14 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са: 4 възможни, 6 вероятни и 4 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2113 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2833 случая. Отклонението от предходната година е (-720).

Click to enlarge

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).

През 36 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.