През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 33 седмица на 2019 г. са регистрирани 4 случая на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 34 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 36 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 14 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12 случая. Отклонението от предходната година е (2).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е  (-2).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на болест на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година e регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 33 седмица на 2019 г. са регистрирани 131 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-54).
По категории съобщените случаи са: 21 възможни, 101 вероятни и 9 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 23089 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 17781 случая. Отклонението от предходната година е (5308).

Click to enlarge

През 33 седмица на 2019 г. са регистрирани 7 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са: 6 вероятни и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 116 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 71 случая. Отклонението от предходната година е (45).

Click to enlarge

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 33 седмица на 2019 г. са регистрирани 381 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (-27).
По категории съобщените случаи са: 147 възможни, 222 вероятни и 12 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 8613 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9693 случая. Отклонението от предходната година е (-1080).

Click to enlarge

През 33 седмица на 2019 г. са регистрирани 2 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 134 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 99 случая. Отклонението от предходната година е (35).

Click to enlarge

През 33 седмица на 2019 г. e регистриран 1 случай на инфекция с вирус на Западнонилска треска в област Пазарджик. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (2).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 33 седмица на 2019 г. са регистрирани 8 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 123 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 143 случая. Отклонението от предходната година е (-20).

През 33 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 43 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 78 случая. Отклонението от предходната година е (-35).

През 33 седмица на 2019 г. са регистрирани 9 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (-5).
По категории съобщените случаи са: 3 вероятни и 6 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 174 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 178 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

Click to enlarge

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 36 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 25 случая. Отклонението от предходната година е (11).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 33 седмица на 2019 г. са регистрирани 16 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (10).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 250 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 358 случая. Отклонението от предходната година е (-108).

Click to enlarge

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (-9).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (-2). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (5).

През 33 седмица на 2019 г. са регистрирани 8 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са: 4 вероятни и 4 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 101 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 164 случая. Отклонението от предходната година е (-63).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 33 седмица на 2019 г. са регистрирани 38 случая на вирусен хепатит АВСDЕN. Отклонението от предходната седмица е (7).
По категории съобщените случаи са: 5 възможни, 6 вероятни и 27 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1227 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1106 случая. Отклонението от предходната година е (121).

Click to enlarge

През 33 седмица на 2019 г. са регистрирани 25 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 763 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 957 случая. Отклонението от предходната година е (-194).

През 33 седмица на 2019 г. са регистрирани 20 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 284 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 317 случая. Отклонението от предходната година е (-33).

Click to enlarge

През 33 седмица на 2019 г. са регистрирани 14 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-11).
По категории съобщените случаи са: 5 възможни, 7 вероятни и 2 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2065 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2795 случая. Отклонението от предходната година е (-730).

Click to enlarge

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).

През 33 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.